Ako si poradiť so záverečnou študijnou prácou?

.

Z počiatku to nemusí vyzerať vôbec jednoducho, ale zvládli to tí pred vami, tak vy musíte jednoducho tiež. Hlavná vec je, aby ste sa zamerali na tému, ktorej sa chcete venovať a vziať to trochu zo šírky z rôznych uhlov pohľadu. Čaká vás zhruba 30 až 50 stránok textu, takže naozaj toho nie je málo. Napriek tomu nemusí byť písanie bakalárskej práce žiadny horor http://www.bakalarky-diplomovky.sk/.

Správna štruktúra

Každá vysoká škola má pevne stanovenú štruktúru už u titulného listu. Nie je číslovaný a obsahuje predovšetkým vaše osobné údaje a údaje školy. Ďalej nasleduje čestné vyhlásenie, pre ktoré platia rovnaké pravidlá. Môže nasledovať anotácia, tú môžete pokojne dať aj na záver. Nepovinnou časťou je poďakovanie. A potom už je tu hlavná časť a to je obsah, kde sa konečne poslucháči dozvedia, čím sa budete zaoberať. Uľahčite si spracovanie správnym formátovaním textu i nadpisov. Pokračujte úvodom, teoretickou a praktickou časťou – pomer u nich by mal byť 50 na 50. Záver neobsahuje citácie a zhŕňa celú problematiku. Potom sa už budete venovať zozname literatúry alebo prílohám.

.
Ako si poradiť so záverečnou študijnou prácou?
3.5 (70%)6
.